top of page
IMG_4118_edited.jpg

Hercog Projekt

Od kreatywnego zamysłu po namacalną formę

Hercog Projekt to synergia specjalistycznej wiedzy, twórczej pasji i lat doświadczeń w branży budowlanej,
lat obfitujących w udane projekty i nadzory. To również profesjonalny zespół dowodzący kunsztu właściwego nieznużonym wykonawcom i arcytrudnych zleceń, a więc dobry wybór tak dla firm ceniących solidnych partnerów
w biznesie, jak i indywidualnych inwestorów szukających wsparcia w przedmiocie architektury.

Home: Witaj

Usługi

ujecie_2_postpro_edited.jpg
Blueprint
Inżynier mechanik za Szkic
IMG_4109.JPG
IMG_7087.JPG

Wnętrza

 • projektowanie

 • wykonawstwo

 • nadzór

Nadzór

 • nadzór autorski

 • nadzór inwestorski

Oceny stanu technicznego

 • Opinie techniczne

 • Ekspertyzy techniczne

 • Kosztorysy

Obsługa inwestycji

 • prowadzenie postępowania administracyjnego

 • doradztwo techniczne

 • inwestor zastępczy

Projektowanie

 • projekty koncepcyjne

 • projekty budowlane

 • projekty wykonawcze i warsztatowe

 • projekty pełnobranżowe

 • projekty remontu, przebudowy, nadbudowy

Home: Usługi

Oceny techniczne

Opinie i ekspertyzy techniczne

Opinia techniczna jest wydawana przez Inżyniera na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnej analizie dostępnej dokumentacji. Ma na celu wydanie opinii stanu technicznego z możliwym wskazaniem dalszych czynności. Opinia techniczna nie wskazuje przyczyny powstania ewentualnych uszkodzeń oraz ich inwentaryzacji, nie wiąże się z wykonywaniem odkrywek budowlanych oraz nie zawiera wyników badań i obliczeń.

Kiedy może być potrzebna opinia techniczna:

-         Opinia techniczna przed zakupem nieruchomości

-         Opinia techniczna dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdy zostało uzyskane pozwolenie na budowę, budowa została zrealizowana, odbiór budynku nie został wykonany a dokumentacja budowy zaginęła

-         Opinia techniczna zarysowania konstrukcji – opinia pozwoli ocenić czy widoczne uszkodzenia to problem wymagający głębszej analizy konstrukcji czy oznaka naturalnego zużycia materiału

-         Gdy planujemy przeprowadzić remont budynku i chcemy zasięgnąć rady doświadczonego eksperta


Ekspertyza techniczna to opracowanie bardziej szczegółowe niż opinia techniczna. Oprócz opinii Inżyniera, wykonuje się badania materiałów i pomiary przemieszczeń, często odkrywki budowlane pozwalające stwierdzić rzeczywistą budowę przegród budowlanych, przeprowadza się inwentaryzację uszkodzeń z podaniem studium przyczynowo – skutkowego oraz konieczne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. W opracowaniu proponuje się działania naprawcze z przedstawieniem ich technologii i szkicami technicznymi. Załącznikiem do ekspertyzy może być kosztorys szacunkowy kosztów napraw koniecznych prac budowlanych.

Kiedy może być potrzebna ekspertyza techniczna:

-         Klient wymaga opracowania bardziej szczegółowego niż opinia techniczna w celu szerszego rozpoznania stanu obiektu

-         Uszkodzenia obiektu są ewidentne i niezbędne jest wzmocnienie konstrukcji obiektu

-         Gdy planowana jest budowa w bezpośrednim sąsiedztwie innego obiektu budowlanego (wymaganie wynikające z przepisów prawa)

-         Gdy planowana jest rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania obiektu (wymaganie wynikające z przepisów prawa)

Home: Info

Ostatnie projekty

Budynek wielorodzinny

Budynek wielorodzinny z podziemną halą garażową - projekt pełnobranżowy.
Obiekt zaprojektowany na planie wieloboku z wyciętym atrium na jego środku. Bryła budynku jest złożona i posiada wiele poziomów tarasów z zaaranżowaną zielenią. Konstrukcja budynku dla wyższych kondygnacji składa się ze ścian murowanych usztywnionych elementami żelbetowymi. Niższe kondygnacje w całości stanowi konstrukcja żelbetowa.
Powierzchnia całkowita: 24 253,83 m2
Powierzchnia użytkowa: 19 405,71 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 10 888,53 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych: 11
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Liczba mieszkań: 250

Budynek wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny z podziemną halą garażową.
Obiekt w konstrukcji szkieletowej z żelbetowym trzonem w postaci klatki schodowej z trzykondygnacyjną halą garażową wygrodzoną ścianą szczelinową, posadowiony na płycie fundamentowej. Od 6. kondygnacji zaprojektowano nadwieszenie nad zabytkowym obiektem poddanym renowacji i przebudowie.
Powierzchnia: 9 158,50 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych: 9
Liczba kondygnacji podziemnych: 3

Budynek wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową i dwukondygnacyjna halą garażową – projekt budowlany, wykonanie części projektu wykonawczego z inną pracownia projektową
Powierzchnia całkowita: 19.421,93m2
Liczba kondygnacji: 8
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Liczba mieszkań: 160

Zespół budynków handlowo-usługowych

Budynek handlowo usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt pełnobranżowy.
Budynki zostały zaprojektowane jako niepodpiwniczone, parterowe, na planie połączonych prostokątów, przekryte dachami płaskimi. Obiekty wykonane będą w technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi.
Powierzchnia zabudowy: 3182 17 m2
Powierzchnia sprzedaży: 1666 72 m2
Obiekt pod ochroną konserwatora

Zespół budynków mieszkalnych

Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej - projekt pełnobranżowy.
Liczba budynków: 12
Powierzchnia użytkowa budynku: 100 81 - 115 01 m2
Powierzchnia całkowita: 1266 52, m2

Budynek mieszkalno-usługowy

Obiekt zaprojektowano jako trzykondygnacyjny. Zewnętrzne ściany nadziemne przyjęto jako murowane. W okolicach środka budynku znajduje się żelbetowy szyb windowy, który również pełni funkcję trzonu usztywniającego obiekt. Stropy przyjęto jako żelbetowe dwukierunkowo oparte na ścianach i podciągach.
Powierzchnia zabudowy: 432,23 m2
Powierzchnia użytkowa: 925 27 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Dom drewniany

Dom jednorodzinny drewniany w konstrukcji szkieletowej.
Elementy konstrukcyjne budynku na kondygnacji parteru składają się z układu belek i słupów drewnianych. Posadowienie na ławach fundamentowych. Jako usztywnienie, do elementów konstrukcyjnych budynku mocowane płyty OSB.
Powierzchnia zabudowy: 56,80 m2
Powierzchnia użytkowa: 75,10 m2
Ilość drewna: 14 m3

Dom w Alpach

Dom z bali drewnianych we włoskich Alpach - projekt branży konstrukcyjnej.
Obiekt odporny na lokalne zjawiska sejsmiczne i lawiny.
Powierzchnia użytkowa: 347,7 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Home: Ostatnie projekty

Wykończenie wnętrz wraz z projektem

Projekt, Wykonastwo, Nadzór

IMG_7087.JPG
Przechwytywanie.PNG
Grunwaldzka_plan.PNG

Mieszkanie dwupokojowe

2016 r.

2 mieszkania jednopokojowe

2019 r.

Remont łazienki

2020 r.

Home: Projekty

Kontakt

ul. Szamotulska 12 lok. 3, Poznań

+48 605 544 163

 • LinkedIn
 • Instagram

Dziękujemy za przesłanie!

Home: Kontakt
bottom of page