top of page

Portfolio

Image123.png

Budynek wielorodzinny

Projekt pełnobranżowy

Budynek wielorodzinny z podziemną halą garażową -
projekt pełnobranżowy.
Obiekt zaprojektowany na planie wieloboku z wyciętym
atrium na jego środku.
Bryła budynku jest złożona i posiada wiele poziomów
tarasów z zaaranżowaną zielenią.
Konstrukcja budynku dla wyższych kondygnacji składa
się ze ścian murowanych usztywnionych elementami
żelbetowymi. Niższe kondygnacje w całości stanowi
konstrukcja żelbetowa.

Powierzchnia całkowita: 24 253,83 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych: 11
Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Liczba mieszkań: 250

Budynek wielorodzinny

Projekt konstrukcyjny

Budynek mieszkalny wielorodzinny z podziemną halą garażową.
Obiekt w konstrukcji szkieletowej z żelbetowym trzonem w postaci klatki schodowej z trzykondygnacyjną halą garażową wygrodzoną
ścianą szczelinową, posadowiony na płycie fundamentowej.
Od 6. kondygnacji zaprojektowano nadwieszenie nad zabytkowym obiektem poddanym renowacji i przebudowie.
Powierzchnia: 9 158,50 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych: 9
Liczba kondygnacji podziemnych: 3

Przechwytywanie.PNG
01_final.jpg

Obiekt mieszkalno-usługowy

Projekt konstrukcyjny

Obiekt zaprojektowano jako trzykondygnacyjny. Zewnętrzne ściany nadziemne
przyjęto jako murowane. W okolicach środka budynku znajduje się żelbetowy
szyb windowy, który również pełni funkcję trzonu usztywniającego obiekt.
Stropy przyjęto jako żelbetowe dwukierunkowo oparte
na ścianach i podciągach.
Powierzchnia zabudowy: 432,23 m2
Powierzchnia użytkowa: 925 27, m2
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Zespół budynków jednorodzinnych

Projekt pełnobranżowy

Zespół budynków jednorodzinnych w zabudowie
bliźniaczej - projekt pełnobranżowy.
Liczba budynków: 12
Powierzchnia użytkowa budynku: 100 81 do 115 01, , m2
Powierzchnia całkowita: 1266 52, m

2.png
Projekty: Projekty
bottom of page